Konsultacje i wsparcie dla osób przebywających poza granicami ojczystego kraju. Silne poczucie osamotnienia, izolacja, stany lękowe i stres związane z życiem w odmiennej kulturze mogą być wskazaniem do pilnej konsultacji.

wsparcie_polonii