fbpx

Terapia zaburzeń odżywiania online

Terapia zaburzeń odżywiania online w żadnym stopniu nie różni się od pomocy udzielanej przez psychodietetyka w standardowym gabinecie. Wręcz przeciwnie – psychodietetyk online zajmujący się zaburzeniami odżywiania ma szansę na nawiązanie lepszego kontaktu z pacjentem. Zazwyczaj osobom uczestniczącym w terapii zaburzeń odżywiania przez Internet łatwiej przychodzi szczere przedstawienie psychologowi swoich problemów, które jest kluczowe dla sukcesu procesu terapeutycznego. Osoby zmagające się z chorobami takimi jak anoreksia nervosa, bulimia czy zespoły psychosomatyczne często wstydzą się swojego stanu, bagatelizują problem bądź zatajają skalę zaburzeń nawet przed nimi samymi. Terapia z psychologiem online pozwala rzetelnie ocenić sytuację i podjąć właściwe kroki, aby rozwiązać ten złożone problemy medyczne.

Na czym polega pomoc psychodietetyka online?

Pomoc psychodietetyka online obejmuje wiele aspektów, ponieważ zaburzenia odżywiania to nie tylko problem medyczny, ale także, a być może przede wszystkim, duży problem psychologiczny i emocjonalny. Zaburzenia odżywiania przejawiają się w niewłaściwym stosunku do jedzenia wraz z lękiem i zaburzonym obrazem swojego ciała. Powodem ich wystąpienia często są sytuacje stresowe i traumatyczne, które w odpowiednim czasie nie zostały rozwiązane np. na drodze psychologicznej interwencji kryzysowej.

Celem terapii z psychodietetykiem jest:

  • analiza i ocena sposobu żywienia pacjenta, wskazanie błędów i uświadomienie ich związku z chorobą
  • leczenie problemów psychicznych związanych z odżywianiem się
  • próba zmiany dysfunkcjonalnego myślenia o sobie i sposobach przyjmowania pokarmu
  • poprawienie zaburzonych relacji z innymi osobami
  • przedstawienie zasad zdrowego stylu życia
  • przygotowanie odpowiedniego planu żywieniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb
  • udzielanie aktywnego, bieżącego wsparcia w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania.