fbpx

Terapia dla par i rodzin online

Rodzina to specyficzna grupa osób. W zakresie świadczonych przez nas usług leży terapia dla par i rodzin online, w tym terapia małżeńska i wsparcie dla rodzin patchworkowych. Oferujemy również pomoc psychologiczną w żałobie, po śmierci bliskiej osoby.

Kiedy w nieformalnym związku dwojga osób lub małżeństwie pojawiają się problemy, funkcje, jakie pełniły poszczególne osoby, ulegają zachwianiu. Wówczas przed podjęciem definitywnych rozstrzygnięć warto rozważyć skorzystanie z porady specjalisty, aby relacje budowane przez lata nie uległy pogorszeniu lub całkowitemu zanikowi.

Terapia małżeńska wsparciem dla rodzin patchworkowych i niepełnych

Terapia pomaga uporządkować wartości, jakie regulują życie rodzinne. Codzienność wyznacza każdemu z członków rodziny zakres obowiązków i powinności wobec grupy, które jednostka powinna spełniać, oraz przywileje, z których może korzystać z racji wyznaczonych jej ról rodzinnych wynikających z płci i wieku. Rodzina, regulując obowiązki swoich członków dokonuje również oceny ich działalności na rzecz wspólnego dobra, przez co daje podstawę do przyjęcia systemu wartości i wzorów wychowania niezbędnych dla funkcjonowania w grupach poza rodziną. Rodzina jest więc terenem nabywania wartości i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania również poza grupą.

Pomoc psychologiczna w żałobie, dla rodzin migracyjnych

trakcie terapii dla par i małżeństw można uzyskać fachowe wsparcie i narzędzia, aby poprawić relacje, samopoczucie i przyjrzeć się potrzebom każdego z członków rodziny. Problemy rodzinne dotykają nie tylko dorosłych, ale też dzieci. Niekiedy dobrym posunięciem jest objęcie opieką również najmłodszych i skonsultowanie się z psychologiem dziecięcym.

Terapia rodzinna w formie online obejmuje wszelkie typy terapii przewidzianej dla osób pozostających w związkach o różnym charakterze:

  • terapię małżeńską
  • terapię dla par
  • wsparcie dla rodzin patchworkowych
  • pomoc psychologiczną w żałobie
  • opiekę terapeuty dla rodzin niepełnych
  • pomoc dla rodzin migracyjnych.