Skuteczna pomoc dla osób, które doświadczyły ekstremalnego stresu. Interwencja kryzysowa obejmuje najczęściej kilka lub kilkanaście spotkań w celu powrotu do równowagi psychicznej śmierć bliskiej osoby, wypadek, narażenie życia lub zdrowia COVID-19 i każde inne zdarzenie, z którym stres przekraczający codzienne ludzkie doświadczenie.

kryzysowa