fbpx

Interwencja kryzysowa online

Interwencja kryzysowa online to wygodna i natychmiastowa pomoc w kryzysach psychologicznych. Taką formę wsparcia polecamy osobom, które zetknęły się z trudną dla nich sytuacją stresogenną. Jeśli przeżyłeś traumatyczne wydarzenie, zastanów się, czy nie warto poszukać wsparcia u specjalisty, aby w porę ograniczyć destrukcyjny wpływ trudnych doświadczeń.

Oferujemy skuteczną pomoc po doświadczeniu ekstremalnego stresu. Stres o silnym nasileniu, szczególnie w wyniku nagłych sytuacji, zaburza spokój i równowagę człowieka. Zostaje obniżona odporność psychiczna i fizyczna. Skrajne emocje powodują silny niepokój, lęk, poczucie bezradności, złości i paniki. Spotkanie online z terapeutą w ramach interwencji kryzysowej pomaga uporać się z wewnętrznym chaosem, dolegliwościami somatycznymi i stopniowo wrócić do harmonii dnia codziennego.

Źródła stresu o dużym natężeniu

Źródła stresu mogą mieć różnorodny charakter. Stresory klasyfikuje się, uwzględniając ich natężenie i zakres oddziaływania. Do uniwersalnych przyczyn silnego stresu, które obejmują zasięgiem znaczną ilość ludzi, zalicza się wydarzenia takie jak klęski naturalne czy wojny lub katastrofy. W rezultacie takich sytuacji człowiek odczuwa silne zagrożenie podstawowych uniwersalnych wartości. Zagrożone zostaje poczucie bezpieczeństwa, zdrowie bądź życie.

Do drugiej kategorii należą stresory indywidualne, czyli sytuacje postrzegane jako poważne zagrożenie, trudne do przezwyciężenia w samotności. Silnym źródłem ekstremalnego stresu jest śmierć czy rozwód, ale również zawarcie małżeństwa, choroba, wypadek a niekiedy nawet wyjazd na wakacje.

Kryzys psychologiczny znacznie łatwiej opanować, współpracując z doświadczonym specjalistą online. Brak możliwości konstruktywnego rozwiązania kryzysu często powoduje utratę kontroli nad własnym życiem i z czasem niezbędne staje się leczenie depresji lub innych szkodliwych następstw dramatycznych zmian w życiu.