Depresja potrafi zniszczyć radość życia u osób w każdym wieku. Dlatego nie warto poddawać się jej bez podjęcia próby walki o lepsze jutro! Na wstępnym etapie terapii leczenie depresji online wymaga przeprowadzenia dokładnego wywiadu z pacjentem, aby postawić prawidłową diagnozę. Znaczenie terminu „depresja” można pojmować na dwa sposoby. Potocznie słowem „depresja” określa się każdy rodzaj obniżonego nastroju, złego samopoczucia, apatii, odczuwanej subiektywnie jako głęboki smutek lub przygnębienie.

terapia_par

W psychopatologii termin „depresja” oznacza szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji. Chodzi o takie odczucia, które można uznać za symptomy chorobowe. Często osobie dotkniętej depresją trudno wskazać wyraźną granicę pomiędzy przygnębieniem a depresją jako jednostką chorobową, dlatego też istotne jest nawiązanie kontaktu z doświadczonym terapeutą, aby ocenić, jaki charakter ma odczuwane gorsze samopoczucie.

Leczenie zaburzeń depresyjnych u osób w każdym wieku

Zaburzenia o charakterze depresyjnym mogą pojawić się już w okresie niemowlęcym np. w wyniku utraty kontaktu z matką. Coraz częściej z problemem depresji stykają się psychologowie dziecięcy, ponieważ od kilkunastu lat stale wzrasta liczba pacjentów całodobowych oddziałów psychiatrycznych i odwykowych poniżej 18 roku życia. Badania statystyczne z ostatnich lat dowodzą, że depresja dotyka od 4 do 8% dzieci i młodzieży, a samobójstwa wśród nastolatków w wyniku nieleczonej depresji stanowią drugą na liście przyczynę zgonów w tej grupie wiekowej. Depresja dotyka również osób w sile wieku i osób starszych.

Jeśli zatem od dłuższego czasu towarzyszy Ci uczucie beznadziei, przygnębienia i coraz mniej sytuacji sprawia Ci radość, to być może dobry moment, aby skonsultować swój stan ze specjalistą. Zapewniamy, że leczenie depresji online jest skuteczne i bardzo komfortowe.