Magdalena Peron-Szott psychoterapeuta

Od wielu lat zajmuję się różnymi formami pomocy innym. Jako psychoterapeutka w swojej pracy wykorzystuję podejście psychodynamiczne, koncepcje systemowe i humanistyczno – egzystencjalne oraz psychodramę. Pomagam odzyskać równowagę osobom dorosłym, a także dzieciom i młodzieży. Dostosowuję metody pracy do konkretnej osoby i koncentruję się na jej indywidualnych potrzebach.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, w której efekt zdrowienia uzyskuje się dzięki rozmowie i budowaniu relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą.Szczególną uwagę poświęcam zachowaniu kluczowych wartości psychoterapii takich jak: szacunek i indywidualne podejście do drugiego człowieka, budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, poszukiwanie wewnętrznych zasobów, aktywna, ale nienarzucająca się postawa terapeuty.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego (dla osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży), Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Zespole Leczenia Środowiskowego i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Ponadto, aktywnie współpracuję z organizacjami pozarządowymi – realizowałam projekty społeczne skierowane do osób wykluczonych społecznie. Poza pracą z pacjentami indywidualnymi prowadzę również terapię grupową oraz Teatr Playback – który jest formą terapeutyczno-artystyczną.

Wykształcenie

Ukończyłam: Studia magisterskie na kierunku Pedagogika.

4,5 letni całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum. .Studia podyplomowe z zakresu: Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera.Uzyskałam certyfikat asystenta psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy, będący członkiem Psychodrama Institut für Europa z siedzibą w Berlinie.Dodatkowo ukończyłam wiele kursów doskonalących pracę psychoterapeuty. Obecnie uczestniczę w szkoleniu II stopnia Psychodramy wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy.

Zakres pomocy

Pomagam osobom, odczuwającym cierpienie wewnętrzne różnego pochodzenia, które uniemożliwia im satysfakcjonujące funkcjonowanie. Udzielam wsparcia tym, którzy pragną doświadczyć rozwoju wewnętrznego i poprawy jakości swojego życia.

Magdalena Peron-Szott psychoterapeuta

Magdalena Peron-Szott

psychoterapeuta