Idalia Jednorowska-Król

Psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta uzależnień, psychoterapeutka systemowa, Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi od 13 roku życia. Prowadzi terapię indywidualną, terapię pary i rodziny,

Wykształcenie i szkolenia:

– Wydział Społecznej Psychologii Klinicznej- Uniwersytet SWPS w Warszawie,
– Kurs Psychoterapii Systemowej – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
– Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
– Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
-Kurs psychoterapii Gestalt – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
– Psychoterapia Dzieci i Młodzieży – Ośrodek Regeneracja w Warszawie.
– Kurs psychoterapii zaburzeń seksualnych – Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie,

Doświadczenie:

– Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,
– Oddział Dzienny Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
– Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie,
– Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień – „Monar-Hoża” w Warszawie,
– Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Warszawie,
– Poradnia Rodzinna „Powiślańskiej Fundacji Społecznej” w Warszawie, – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku,
– Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Mieszkańców Służewa, – Współpraca z dwumiesięcznikiem „Świat Problemów” – przygotowywanie artykułów nt. psychoterapii rodzin dotkniętych problemem uzależnienia.

Zajmuje się problematyką odżywiania (anorexia nervosa, bulimia nervosa), zaburzeniami afektywnymi (epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny), problematyką okołorozwodową, zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, konfliktami międzypokoleniowymi, problematyką wychowawczą i szkolną dziecka.
Pracuje również z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadzi psychoterapię osób homoseksualnych, LGBT i ich rodzin.
Prowadzi terapię w nurcie integracyjnym. Prowadzi konsultacje problemów seksualnych, konsultacje wychowawcze. Staż pracy: 12 lat.

Idalia Jednorowska-Król

Idalia Jednorowska-Król

psycholog, psychoterapeuta

Harmonogram pracy

Poniedziałek: 9:00, 11:00
Sobota: 10:00, 11:00, 12:00