Monika Kluz - psychoterapeuta

Certyfikowany psychoterapeuta PTP tel. 601 469 912

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje zawodowe, które nadal systematycznie podnoszę poprzez udział

w seminariach, konferencjach, wykładach i sympozjach uzyskałam szkoląc się w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie. Dzięki stażom i wieloletniej pracy w placówkach świadczących usługi w zakresie zdrowia psychicznego, m.in. Krakowskim Ośrodku Psychoterapii, Oddziałach psychiatrycznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Ambulatorium Terapii Rodzin, PCPR OIK i Poradni Leczenia Nerwic posiadam szerokie spektrum doświadczenia zawodowego. Pracuję w oparciu o nurt psychodynamiczny i systemowy. Stosuję się do zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, a prowadzone przeze mnie procesy psychoterapii poddaję systematycznej superwizji.

W swojej pracy oferuję: · konsultacje i diagnozę psychoterapeutyczną · psychoterapię indywidualną osób dorosłych · psychoterapię par · psychoterapię rodzin

Monika Kluz - psychoterapeuta

Monika Kluz

psychoterapeuta