Karolina Bać pedagog

Doświadczenie w pracy z pacjentami: Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami w kryzysie oraz przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze i relacyjne, Doświadczenie w pracy z dorosłymi pacjentami z różnymi problemami, Doświadczenia w psychoedukacyjnej i wspierającej pracy z grupą. Doświadczenie zdobyte: Praca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej oraz pozarządowych organizacjach udzielających wsparcia społecznego i psychologicznego (Krakowski Instytut Psychoterapii, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo), Prowadzenie psychoterapii par i rodzin, Prowadzenie psychoterapii indywidualnej. Wykształcenie: Mgr pedagogiki na UMCS, Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy PTP, menadżer instytucji pomocy społecznej – studia podyplomowe. Dodatkowe szkolenia: 4-letni kurs psychoterapii systemowej (OPS w Krakowie), Studium Umiejętności Psychologicznych (MOSTU, Kraków), dwustopniowy Kurs Terapii Rodzin (Krakowski Instytut Psychoterapii), szkolenie Asystent Rodziny – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu (PIMiS), szkolenia Praca z rodzinami o szczególnych potrzebach, Kazirodczy rodzice w roli sprawców, Warsztat umiejętności coachingowych, Profilaktyka krzywdzenia małego dziecka i inne z zakresu uzależnień i zaburzeń psychicznych, konferencje dotyczące wspierania rodziny i psychoterapii. Specjalizuje się : psychoterapia par i rodzin, psychoterapia indywidualna dorosłych.

Karolina Bać pedagog

Karolina Bać

pedagog, certyfikowany terapeuta środowiskowy, psychoterapeuta