Joanna Graboń psychoterapeuta

Doświadczenie w pracy z pacjentami

– Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
– Doświadczenie w pracy z parami i rodzinami
– Doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Doświadczenie zdobyte

– Praca w Centrum Pomocy Rodzinie
– Staż kliniczny w Klinice Psychiatrii Ogólnej Klinicznego Szpitala Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
– Prowadzenie psychoterapii par i rodzin
– Prowadzenie psychoterapii indywidualnej młodzieży oraz osób dorosłych
– Praca pod stałą superwizją

Wykształcenie

Mgr pedagogiki o specjalności psychoprofilaktyka społeczna
Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji – ukończony czteroletni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Dodatkowe szkolenia

– Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA – II stopień szkolenia podyplomowego z zakresu terapii rodzin
– Szkolenie Terapia rodzin – Stowarzyszenie SIEMACHA
– Szkolenie Instytut Psychologii Zdrowia – Studium Pomocy Psychologicznej
Szkoła dla rodziców i wychowawców – poziom trenerski
– Studia podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej
– Szkolenie Dialog motywujący
– Szkolenie Trening skoncentrowany na rozwiązaniach
– Szkolenie Trening zastępowania agresji
– Diagnozowanie oraz procedura postepowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka
– Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywacyjnego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną
– Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne
– Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych
– Szkolenie Konstruowanie szkolnych programów profilaktyki
– Szkolenie Racjonalna terapia zachowania
– Szkolenie Trening kompetencji Rozwój kompetencji interpersonalnych
– Warsztat Jak pomagać ofiarom przemocy
– Szkolenie Praca z trudnym klientem
– Warsztaty Dziecko z FAS
– Szkolenie Podejście skoncentrowane na rozwiązanych
– Szkolenie Program Aktywności Lokalnej
– Szkolenie Rozwój umiejętności interpersonalnych
– Szkolenie Praca z trudnym klientem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i stresowi w pracy pracownika pierwszego kontaktu w instytucjach pomocy społecznej
– Szkolenie Prawne aspekty pracy w obszarze pomocy społecznej
– Warsztaty Sprawca przemocy w rodzinie
– Konferencja Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami typu FASD
– Szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Specjalizuje się w:

– Psychoterapia dzieci i młodzieży
– Psychoterapia indywidualna dorosłych
– Psychoterapia par i rodzin

Joanna Graboń psychoterapeuta

Joanna Graboń

psychoterapeuta, pedagog