Różnego rodzaju konflikty stanowią nieodłączną część naszego codziennego życia. Ludzie mają różne interesy, które bywają ze sobą sprzeczne i nie dają się pogodzić. Na szczęście istnieją sposoby na to, aby łagodzić niesnaski powstałe wskutek ścierania się różnych racji. Jednym z nich jest dobrowolna próba dojścia do porozumienia przez pozostające w konflikcie strony. Jeżeli jednak zaangażowane w spór osoby nie potrafią się ze sobą zgodzić, to zawsze istnieje możliwość, aby skorzystać z pomocy osoby, która w założeniu miałaby być bezstronna. Osobę taką określa się mianem mediatora. Natomiast proces przeprowadzany przez takiego fachowca nosi, jak można się domyślać, nazwę mediacji.

Standardy profesjonalnego mediatora

Charakter mediacji nie jest ściśle określony jakimiś przepisami. Standardy, które obowiązują podczas tego procesu, mają raczej naturę wskazówek, a nie bezwzględnych zasad. Rolą mediatora jest zaś zawsze rozeznać się dokładnie w konkretnej sytuacji, po to aby dostosować metody do okoliczności. Każdy konflikt ma bowiem swoją specyfikę. Zaangażowane są w niego inne osoby i dotyczy on innych spraw.

Podstawowym standardem dotyczącym tego, jak przeprowadzać mediacje, jest oczywiście bezstronność. Mediator nie może sprzyjać za bardzo któremuś z uczestników konfliktu – inaczej zostanie posądzony o stronniczość. Inna zasada, której niewątpliwie powinien przestrzegać mediator, to poufność. Zarówno w trakcie przeprowadzania procesu mediacji, jak i po nim na zewnątrz nie powinny wycieknąć żadne informacje. Tylko całkowita dyskrecja pozwala doprowadzić do pożądanego rezultatu, którym w przypadku mediacji jest naturalnie rozwiązanie lub przynajmniej załagodzenie konfliktu.

Koniec końców mediator powinien również postępować w sposób, który odznacza się rzetelnością. Oznacza to, że specjalista ten nie może zatajać przed poszczególnymi stronami konfliktu żadnych mniej lub bardziej istotnych informacji. Poza tym mediator powinien stale podnosić swoje umiejętności i nie poprzestawać na tym, czego już raz się nauczył.