Halina Raszewska psycholog, psychoterapeuta

Od 2009 roku aktywna zawodowo w zakresie podejmowania działań diagnostycznym oraz terapeutycznych względem dzieci z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnościami i innymi zakłóceniami w obszarze zdrowia psychicznego. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, udziela wsparcia Rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych.

Halina Raszewska psycholog, psychoterapeuta

Halina Raszewska

psycholog, psychoterapeuta