fbpx

O mnie

Doświadczenie w pracy z pacjentami

 • - Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą 
 • - Doświadczenie w pracy  z parami i rodzinami 
 • - Doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
Doświadczenie zdobyte
 • - Praca w Centrum Pomocy Rodzinie 
 • - Staż kliniczny w Klinice Psychiatrii Ogólnej Klinicznego Szpitala Nr 1  im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • - Prowadzenie psychoterapii par i rodzin 
 • - Prowadzenie psychoterapii indywidualnej młodzieży oraz osób dorosłych
 • - Praca pod stałą superwizją 
  Wykształcenie
 • Mgr pedagogiki o specjalności psychoprofilaktyka społeczna 
 • Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji – ukończony czteroletni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  Dodatkowe szkolenia
 • - Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA – II stopień szkolenia podyplomowego z zakresu terapii rodzin 
 • - Szkolenie Terapia rodzin – Stowarzyszenie SIEMACHA
 • - Szkolenie Instytut Psychologii Zdrowia – Studium Pomocy Psychologicznej
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców -  poziom trenerski
 • - Studia podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej
 • - Szkolenie Dialog motywujący 
 • - Szkolenie Trening skoncentrowany na rozwiązaniach
 • - Szkolenie Trening zastępowania agresji
 • - Diagnozowanie oraz procedura postepowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka
 • - Trening umiejętności prowadzenia  dialogu motywacyjnego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną
 • - Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne
 • - Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych
 • - Szkolenie Konstruowanie szkolnych programów profilaktyki
 • - Szkolenie Racjonalna terapia zachowania
 • - zkolenie Trening kompetencji Rozwój kompetencji interpersonalnych
 • - Warsztat Jak pomagać ofiarom przemocy
 • - Szkolenie Praca z trudnym klientem
 • - Warsztaty Dziecko z FAS
 • - Szkolenie Podejście skoncentrowane na rozwiązanych
 • - Szkolenie Program Aktywności Lokalnej
 • - Szkolenie Rozwój umiejętności interpersonalnych 
 • - Szkolenie Praca z trudnym klientem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i stresowi w pracy pracownika pierwszego kontaktu w instytucjach pomocy społecznej
 • - Szkolenie Prawne aspekty pracy w obszarze pomocy społecznej
 • - Warsztaty  Sprawca przemocy w rodzinie
 • - Konferencja Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami typu FASD
 • - Szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  Specjalizuje się w:
 • - Psychoterapia dzieci i młodzieży 
 • - Psychoterapia indywidualna dorosłych 
 • - Psychoterapia par i rodzin