Barbara Szpirak neurologopeda

Jestem neurlogopedą z wieloletnim stażem pracy. Zajmuję się diagnozowaniem, programowaniem oraz prowadzeniem terapii neurologopedycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Moją pasją są zaburzenia komunikacji wynikające z uszkodzeń neurologicznych. W swojej pracy z powodzeniem wykorzystuję umiejętności praktyczne zdobyte podczas licznych szkoleń, warsztatów. Prowadzę terapię pacjentów z: – wadami wymowy – opóźniony rozwojem mowy, – zaburzeniami głosu-dysfonią, specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka w przebiegu chorób genetycznych oraz neurologicznych (alalią, afazją, dyzartrią, oligofazją). W razie konieczności opracowuję systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

Barbara Szpirak neurologopeda

Barbara Szpirak

neurologopeda