Anna Ozaist - psychoteraputa

Jestem pedagogiem specjalnym. Pracuję jako terapeuta z dziećmi z autyzmem. Zainteresowanie psychoterapią wzięło się z chęci niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w wyrażaniu wspomnień i uczuć, jak też zwalczaniu rozmaitych zaburzeń . Systematycznie superwizuję swoją pracę indywidualnie i grupowo.

WYKSZTAŁCENIE

Tematyką dzieci interesuję się od zawsze. Stąd moje wykształcenie. Ukończyłam położnictwo, pedagogikę specjalną, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz psychoterapię dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii Poznawczo – Behawioralnej „Mensana” w Krakowie. Dokształcam się systematycznie uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.

DOŚWIADCZENIE

Pracuję jako terapeuta od 2002 roku z dziećmi z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie. Wykorzystuję swoje umiejętności i pasję proponując m.in. zajęcia arteterapii. Prowadzę własną praktykę z psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo – behawioralnym. Interesuję się również terapią schematów.

Anna Ozaist - psychoteraputa

Anna Ozaist

psychoterapeuta